Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Název vyhlášky

Platnost

1-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
2-2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.12024
OZV_4_2019 systému sběru a odstraňování komunálních odp 1.1. 2020
OZV č. 2-2019 zrušovací psi 4.7. 2019
OZV 1/2019__zrušovací 4.7. 2019
Směrnice 1-2018 GDPR 23.5.2018

OZV 2-2018_ruší ozv1-2004 o poplatku ze vstupného

31.8.2018

OZV SŠO ZŠ a MŠ č.1 2017

12.5. 2017

 OZV č. 5/2015 úprava nočního a nedělního klidu

21.08.2015 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Nařízení obce

Směrnice a řády

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti.pdf

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena s městem Hlinskem s účinností od 1.4. 2020