Obec Kladno u Hlinska - kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kladno

2. Důvod a způsob založení

Obec Kladno (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
ČSCH - Český svaz chovatelů
ČZS -  Český zahrádkářský svaz
ČRS -Český rybářský svaz
Hasiči
Myslivci

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Kladno
  Kladno 84
  539 01 Hlinsko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Kladno
  Kladno 84
  539 01 Hlinsko

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 469 341 160
  mobilní telefon: +420 725 073 548

 • 4.5 Čísla faxu

  xxx

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obec-kladno.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny  ou@obec-kladno.cz

 • - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@obec-kladno.cz

  ou@obec-kladno.cz
 • ucetni@obec-kladno.cz
 • 4.8 ID datové schránky

  aw2byva

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 12122531/0100

6. IČ

00270253

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

         Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

           informace č.3 2020.pdf vyvěšeno 14.9.2020

           infornace 2.2020.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: