Obec Kladno u Hlinska - kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obec > Aktuality > Poplatky za svoz a likvidaci odpadů v 2019

Poplatky za svoz a likvidaci odpadů v 2019Datum konání:
1.1.2019

Poplatky za odpady v roce 2019

Z důvodu zvýšení nákladů TS Hlinsko na svoz, uložení a likvidaci veškerých druhů odpadů v roce 2019 o kalkulovaných 14%, (komunální, separovaný, velkoobjemový, nebezpečný a bio odpad), vydalo Zastupitelstvo Obecně závaznou vyhlášku obce Kladno č.3/2018 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, kterou se stanoví pro rok 2019 místní poplatek za svoz a likvidaci odpadů ve výši 700,- Kč. Skutečné náklady v roce 2018 byly 197.032,- Kč, což činilo 727,05 Kč na poplatníka. V roce 2019 jsou vypočteny předpokládané náklady na systém odpadového hospodářství ve výši 224.617 Kč, což představuje částku ve výši 832,- Kč na poplatníka. Rozdíl v nákladech bude dotován z rozpočtu obce stejně jako další osvobození od platby poplatků uvedená v OZV č.3/2018.

Poplatek je závazný pro všechny občany s trvalým pobytem v Kladně, včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a nikdo z vlastníků nemá trvalé bydliště v Obci Kladno.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik nebo změnu své poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, příp. doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.