OK Liga - změny v propozicích


OK Liga - Liga okrsku Kameničky v požárním útoku od r 2009

 

Nové bodování : bodováno 6 prvních míst (v roce 2009 prvních 5 míst)

1. místo 10bodů
2. místo   7bodů
3. místo   5bodů
4. místo   3body
5. místo   2body
6. místo   1bod

Závod Filipov bodována obě kola do OK Ligy zvlášť.

Neplatný pokus NP ... bodován!!! (jako poslední ze zúčastněných družstev v závodě)

Termíny závodů = viz. Ročníky 2010, 2011, 2012

Z okrskového kola se do ligy započítává pouze pořadí z PÚ.

Do OK Ligy smí vstoupit i družstva mimo okrsek Kameničky (podmínky viz. propozice ... budou níže)

  1. neúčast ve vyšší soutěži (např. Liga okresu Chrudim apod.)
  2. uhrazený vklad do ligy 500Kč za družstvo (okrskové sbory vkládají 400Kč za libovolný počet družstev)

 

Celkové hodnocení OK Ligy je následovně :

(vše v propozicích OK Ligy)

  • podmínka min 3 účasti na závodech
  • uhrazený vklad za sbor/družstvo do OK Ligy ve výši 400 / 500Kč nejpozději do 30. června
  • 1.- 3. místo poháry za umístění
  • 1.- 3. místo ... putovní poháry Mistra OK Ligy (bude přidán štítek se jménem družstva)
  • Pohár za nejrychlejší útok roku ... hodnoceny pouze pokusy na 2Bé a 3Bé nástřikové terče. Při pokusu na 2Bé - korekce času +3s.
  • věcné ceny ... dle finančních možností OK Ligy
  • každému sboru z okrsku bude hodnoceno jedno soutěžní družstvo i bez splnění výše uvedené podmínky 3 účastí


Připravili : Kosař J., Tichý P.

Počítadlo přístupů

počátek webu je 13.3.2010


aktualizace 11. únor 2024


celkem ...   12838 návštěv

 

závody Kladno 2012

účast 26x muži, 11x ženy

1. Kameničky 2001 24,42s
2. Skuteč 26,13s
3. ČHJ Hlinsko 2 27,36s

10. Kladno 2 31,26s
14. Kladno 1 36,76s

ženy:
1. Rosice 29,93s
2. Malinné 31,25s
3. Skuteč 31,82s

8. Kladno 35,23s