Obec Kladno u Hlinska - kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obec > Aktuality > Oznámení o revizi údajů katastru nemovitostí

Oznámení o revizi údajů katastru nemovitostíDatum konání:
11.2.2019

 V současné době byla zahájena a probíhá revize katastru nemovitostí, jejímž cílem je dosažení souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Ukončení revize KN je plánováno v 11/2020. Revize bude probíhat ve třech etapách:

 1. Slučování sousedících parcel podle druhu pozemku a vlastníka. Předpokládaný termín ukončení 4/2019
 2. Změna druhu pozemku podle skutečného stavu po prohlídce na místě a sloučení parcel po schválení odboru územního plánování při MěÚ Hlinsko. Plánované ukončení do 10/2019
 3. Evidence neevidovaných staveb a změna druhu zastavěných pozemků. Týká se staveb s pevným základem zbudovaných před rokem 2018 nad 16 m2 zastavěné plochy a garáží bez rozdílu plochy.
  • Pro zápis do KN bude třeba doložit geometrický plán a stavební povolení (ohlášení stavby nestačí), nebo pasportizaci stavby
  • Nachází-li se stavba na společné stavební parcele, pak stačí provést záznam změn v KN, nemusí být řešen pasport stavby se stavebním úřadem.
  • Termín do 31.12.2019

V případě zjištění podstatných neshod může následovat na základě návrhů na zpřesnění polohového určení hranic pozemku zaměření skutečného stavu, vytyčení zpřesněné hranice a zanesení do digitální mapy. Podněty může předkládat OÚ nebo občané, náklady na zaměření a zpracování GP nesou navrhovatelé.

Povinnosti vlastníků pozemků:

 • Zúčastnit se na základě vyzvání katastrálního úřadu jednání
 • Ohlásit KÚ změny údajů týkající se jejich nemovitostí do 30 dnů od jejich vzniku
 • Na výzvu KÚ předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do KN
 • Podat úplné nebo dílčí daňové přiznání ke změnám do 31.1. následujícího roku

Informační leták bude doručen do schránky každému číslu popisnému. Informace o nedořešených nesouladech se zveřejňují na stránkách CÚZK ( www.cuzk.cz ).

Oznánení o revizi údajů KN.pdf