Obec Kladno u Hlinska - kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

 

Název vyhlášky

Platnost

OZV 1/2019__zrušovací.pdf

Směrnice 1-2018 GDPR.pdf

OZV 3-2018 o místním poplatku za komunální odpad.pdf

24.7.2019               

18.05.2018

1.1.2019

OZV 2-2018_ruší ozv1-2004 o poplatku ze vstupného.pdf

1.1.2019

OZV 2_2015 systém sběru komunálního odpadu.pdf 27.03.2015
OZV 1-2018 o místním poplatku ze psů 20.08.2018
OZV č. 5/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

01.03.2004

 OZV č. 5/2015 úprava nočního a nedělního klidu

21.08.2015 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Nařízení obce

Směrnice a řády

Usnesení zastupitelstva