Obec Kladno u Hlinska - kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obec > Ekologie - odpady

Ekologie - odpady

Svoz komunálního odpadu - popelnice

každou středu v ranních hodinách ... zajišťují TS města Hlinska

Velké kontejnery (zelené)

svoz je prováděn po telefonické výzvě z OÚ - po naplnění.
2x do roka je svoz "zdarma" v rámci smlouvy.
Ostatní svozy jsou cca á 3.000Kč za každý odvezený kontejner.

Umístění : asfaltová plocha u Vacáku
zpevněná plocha u hospody (truhlárny)

PROSÍME OBČANY, aby NEVHAZOVALI do těchto kontejnerů BIOLOGICKÝ odpad ... např. trávu posečenou košovými sekačkami apod. = hrozí samovznícení tohoto materiálu a tím i poškození kontejneru (zkroucení, poškození laku), kontejnery jsou vlastnictvím obce! Navíc se tímto materiálem zaplní kontejner velice brzy (někdy za 2-3dny) a tím je znemožněno ostatním spoluobčanům jeho využití!
Je také zakázané vhazovat stavební suť a nebezpečný odpad, včetně elektroodpadu.
Elektroodpad je možné bezplatně odvézt do sběrného dvora TS Hlinsko nebo nechat svézt při jednorázovém svozu po obci (vyhlašuje OÚ místním rozhlasem).
Na stavební suť lze objednat kontejner nebo opět odvézt do sběrného dvora TS Hlinsko - platba dle cen TS Hlinsko.

VAROVÁNÍ - vhazování těchto materiálů do kontejneru je pod pokutou 500Kč!

Kontejnery (zvony) na selektivní odpad

svoz po telefonické výzvě OÚ - po naplnění nádob.
odkaz na firmu www.ekokom.cz

Umístění : zpevněné plochy u obchodu a na horní zastávce (točně)

PROSÍME OBČANY o udržování čistoty v okolí těchto nádob - neodkládejte odpad mimo tyto nádoby.
Do žlutého kontejneru na plasty vhazujte lahve zmáčnuté (např. sešlapané nebo srolované), aby byla zajištěna dostatečná kapacita nádoby ... bez sešlapávání se vejde do nádoby pouze 20-30% materiálu, přičemž cena za svoz tohoto odpadu se pohybuje v řádu tisíců korun!

Ušetřeme tímto v rozpočtu obce - aby tyto peníze mohly být využity lépe a účelněji.

Svoz nebezpečného odpadu

je předem vyhlášen obecním rozhlasem. + zde na stránkách se termín objeví v aktualitách.

Svoz železného šrotu

je prováděn v rámci brigádnické činnosti pod záštitou SDH Kladno
Případný termín bude zveřejněn předem.